Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å få ferdigstilt utbyggingen ved Vestfold Sentralsykehus, etter at den stoppet opp pga. pengemangel

Datert: 14.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Et sjette byggetrinn ved Vestfold Sentralsykehus ble vedtatt av fylkestinget i Vestfold i 2000. I St.prp. nr. 59 for 2001-2002 Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002, forutsettes det at sjette byggetrinn var forutsatt ferdigstilt ved årsskiftet 2004-2005. Rådbygget er halvveis ferdig, men videre forsering av bygget er nå stanset opp pga. pengemangel.

Hva akter statsråden å gjøre med dette?


Les hele debatten