Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til miljøvernministeren

Om at fylkesmannen i Østfold har nektet utbygging av flere forretninger i Dikeveien i Fredrikstad, til tross for at dette bryter med areal- og transportplanen for Nedre Glomma-regionen

Datert: 15.01.2003
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 22.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Fylkesmannen i Østfold har nektet utbygging av flere forretninger på et næringsområde i Dikeveien i Fredrikstad med utgangspunkt i kjøpesenterstoppen, selv om forretningene er under 2 500 kvm. Dette forbudet bryter med areal- og transportplanen for Nedre Glomma-regionen, som sier at trafikkgenererende næringsvirksomhet skal bygges i dette området.

Vil statsråden sørge for at fylkesmannen legger areal- og transportplanen til grunn for behandlingen av slike saker i dette området?


Les hele debatten