Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om å innføre spesialavdelinger for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, samt øke behandlingskapasiteten og kunnskapen om lidelsen

Datert: 15.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Gjennom flere sterke oppslag i mediene den siste tiden har vi sett at vi fortsatt har et altfor dårlig tilbud til pasienter som lider av alvorlige spiseforstyrrelser. Påstander om alvorlig svikt i behandlingsopplegget overfor denne pasientgruppen har også blitt kjent.

Vil statsråden innføre spesialavdelinger for denne pasientgruppen, øke den nasjonale behandlingskapasiteten og ta initiativ for at vi skal få mer kunnskap om en lidelse som er den hyppigste dødsårsaken blant unge kvinner?


Les hele debatten