Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om hvorvidt det er etablert noen ordning for kvalitetssikring av lovforslag i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Datert: 15.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): I forbindelse med Innst. O. nr. 51 for 1998-99 om lov om styrking av menneskerettane si stilling i norsk rett (menneskerettsloven), ble det snakket om en instans som skulle kvalitetssikre lovforslag i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) før lovforslaget presenteres for Stortinget.

Er det etablert noen ordning, og blir denne kvalitetssikringen praktisert i alle departementer?


Les hele debatten