Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om at en organisasjon bare får holde 30 bingospill i året innenfor en periode på tre måneder fordi andre skal få slippe til, og at dette skaper frustrasjon i distriktene

Datert: 15.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Bingofolket i Solør, og sikkert mange andre steder i landet, sliter med et stort byråkrati og et regelverk som er vanskelig å forholde seg til. Blant annet har hvert lag/organisasjoner ikke lov til å spille i mer enn tre måneder eller 30 ganger. Deretter skal andre slippe til.

Ser statsråden at dette skaper frustrasjon og vanskeliggjør lagenes økonomi i forhold til det positive arbeidet disse gjør ute i distriktene, samt tilbudet til de som ønsker å spille bingo?


Les hele debatten