Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til helseministeren

Om hvorvidt nødvendige investeringer i gang- og sykkelveger må vente på bevilgninger over statsbudsjett når økt sykkelbruk vil gi store fremtidige innsparinger i helsebudsjettet

Datert: 15.01.2003
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 22.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Nytten av å legge til rette for økt sykkelbruk er anslått til 4-5 ganger kostnadene, ifølge St.meld. nr. 16 for 2002-2003 om folkehelsepolitikken. Mye av gevinstene vil komme på offentlige helsebudsjetter fordelt over mange år.

Mener statsråden det er nødvendig at investeringer i gang- og sykkelveger, som gir så store framtidige innsparinger, må vente på bevilgninger i den samme køen som ordinære driftsmidler over statsbudsjettet?


Les hele debatten