Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om å sikre at de samlede bevilgninger til psykiatrien faktisk går til behandling av mennesker med psykiske lidelser

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Et forslag fra en styrerepresentant i et helseforetak lød: "Styret forutsetter at psykiatrien ikke skal overføre ressurser til somatikken." Dette forslaget fikk ikke flertall. Stortinget bevilger penger til behandling av mennesker med psykiske lidelser gjennom både en opptrappingsplan og gjennom de ordinære bevilgninger.

Hvordan kan statsråden sikre at de samlede bevilgninger til psykiatrien faktisk går til behandling av mennesker med psykiske lidelser?


Les hele debatten