Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utviklingsministeren

Datert: 16.01.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Uganda er som et av Norges hovedsamarbeidsland, en stor mottaker av norsk bistand. Det framkommer nå i mediene at Uganda bruker store beløp på våpenkjøp. Ifølge avisen Ha'aretz ønsker regimet å gjøre betydelige investeringer i offensivt forsvarsmateriell. Ugandas regjeringshær er nylig blitt anklaget av FN for omfattende plyndring i Kongo.

Hvordan vurderer statsråden den norske bistanden til Uganda i lys av denne utviklingen, og hvilken dialog har Norge med Uganda om disse spørsmålene?


Les hele debatten