Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til finansministeren

Om at oljefondets plasseringer i aksjer har ført til store tap, og om å sikre midlene bedre gjennom innenlandske investeringer, som innen sykehussektoren

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Om lag 40 pst. av oljefondets plasseringer er i aksjer, og dette har ført til store tap de seneste årene. For 2002 synes tapet å bli drøyt 120 mrd. kr.

Vil statsråden bidra til at midlene kan sikres på en bedre måte og f.eks. bli brukt i langsiktige innenlandske investeringer når det gjelder infrastruktur og nødvendige utbygginger, som f.eks. innen sykehussektoren?


Les hele debatten