Spørretimespørsmål fra Raymond Robertsen (H) til utdannings- og forskningsministeren

Om at norske studenter ikke får studentrabatt i Danmark, og hva statsråden vil gjøre for å få en slutt på forskjellsbehandlingen

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Raymond Robertsen (H)

Spørsmål

Raymond Robertsen (H): Det fremgår i brev av 28. november 2002 fra ANSA at norske studenter ikke får studentrabatt på f.eks. kommunikasjoner i Danmark. Selv om man er student i Norge og mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning gir danske myndigheter ikke norske studenter samme rettigheter som de danske.

Sett i lys av de avtaler de nordiske landene har gjort seg i mellom, mener statsråden at det er akseptabelt at norske studenter blir forskjellsbehandlet, og hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten