Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til fiskeriministeren

Om den sterke veksten i talet på oppdrettsfisk som rømmer, og kva som vert gjort for å hindra dette og bøta på dei økonomiske og miljømessige problema med rømd fisk

Datert: 16.01.2003
Fremsatt av: Ranveig Frøiland (A)
Besvart: 22.01.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Ifølgje media er det ein sterk vekst i talet på oppdrettsfisk som rømmer. Dette fører til større økonomiske tap, men kan òg ha store miljømessige konsekvensar, m.a. for villaksen.

Kva vert gjort for å hindra rømming og bøta på problema med rømt fisk?


Les hele debatten