Spørretimespørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre alle elever lik tilgang på informasjon om homofili, på bakgrunn av at enkelte skoler returnerer månedsavisen Blikk

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Viser til oppslag i månedsavisa Blikk, hvor det fremkommer at enkelte skoler returnerer samme avis og derved hindrer elever i å motta informasjon. På bakgrunn av NOVAs rapport som viser en overhyppighet av selvmord blant unge lesbiske og homofile, synes en slik tendens til sensur som en logisk brist etter Regjeringens forsikring om at den ønsker å jobbe for å forbedre oppvekstvilkårene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre alle elever lik tilgang på informasjon?


Les hele debatten