Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt Regjeringen under GATS-forhandlingene om utdanningstjenester har en strategi for å jobbe frem utvekslingsavtaler med land som er attraktive for norske studenter

Datert: 16.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Forhandlingene i GATS ble startet opp i 2000 og pågår ennå. Regjeringen har i den anledning ansvaret for bl.a. å jobbe frem avtaler som har til hensikt å ivareta utdanningssystemet etter intensjonene i avtalen.

Hva legger Regjeringen vekt på å komme til enighet om på dette området, og har Regjeringen en aktiv strategi for å utvikle avtaler med de land som er mest attraktive for norske utenlandsstudenter?


Les hele debatten