Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til sosialministeren

Datert: 16.01.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Regjeringen har varslet at de prioriterer kampen mot bostedsløshet. Likevel finnes det ingen plan for når målet om ingen bostedsløse skal være oppnådd.

Kan statsråden garantere at alle kommuner som søker om støtte til å bygge boliger eller gjennomføre andre prosjekter mot bostedsløshet får innvilget sine søknader?


Les hele debatten