Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hva Regjeringen vil gjøre i forbindelse med at flere land har fått unntak fra EU-regler om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS-området etter utvidelsen av EU

Datert: 22.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Ifølge Aftenposten 16. januar 2003 har Tyskland og Østerrike, som en overgangsordning, fått syv års unntak for EU-regler om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS-området etter utvidelsen av EU. Finland har gjort det klart at de vil be om en lignende ordning, og nå ser det ut til at også Sverige følger etter.

Hva vil Regjeringen gjøre på dette området?


Les hele debatten