Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sørge for at utestående lønn til lærere ved Minerva videregående skole blir betalt, etter at Oslo kommune har overtatt undervisningsansvaret

Datert: 22.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Utdannings- og forskningsdepartementet har nylig latt Oslo kommune overta undervisningsansvaret for elevene ved Minerva videregående skole i Oslo. Det betyr i praksis at UFD også har overført arbeidsgiveransvaret for lærere som tidligere underviste ved Minerva. UFD har bekreftet at elever som har gått på Minerva høsten 2002 anses som støtteberettiget.

Vil statsråden på denne bakgrunn sørge for at utestående lønn til lærere, som høsten 2002 har undervist godkjente elever, blir betalt?


Les hele debatten