Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helseministeren

Om å kreve at alle ambulanse- og legehelikoptre skal ha heis, for å sette disse i stand til å supplere redningstjenesten ved ulykker

Datert: 22.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er pga. de siste tiders ulykker vært fokusert på at mange av dagens ambulansehelikopter mangler heis. Dette fører til at man ikke på en tilfredsstillende måte kan benytte disse som supplement til redningshelikoptrene ved ulykker. Kostnadene til montering av og opplæring i bruk av heis er ikke store.

Vil statsråden sette krav om at alle ambulanse- og legehelikoptre skal ha heis, for å sette disse i stand til å supplere redningstjenesten ved ulykker?


Les hele debatten