Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til sosialministeren

Om å garantere at alle kommuner som søker om støtte til å bygge boliger eller gjennomføre andre prosjekter mot bostedsløshet, får innvilget sine søknader

Datert: 22.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Regjeringen har varslet at de prioriterer kampen mot bostedsløshet. Likevel finnes det ingen plan for når målet om ingen bostedsløse skal være oppnådd.

Kan statsråden garantere at alle kommuner som søker om støtte til å bygge boliger eller gjennomføre andre prosjekter mot bostedsløshet får innvilget sine søknader?


Les hele debatten