Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om hvorvidt det finnes et regelverk for kontrollrutiner ved medikamentelt assistert behandling av narkomane

Datert: 22.01.2003
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 29.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Narkomane som er under medikamentell rehabilitering med metadon, Subutex eller andre medikamenter opplever et regelverk når det gjelder oppfølging som firkantet og ofte ugjennomførlig. Det er store variasjoner i de reaksjonene som gis i forhold til den enkelte misbruker ved manglende oppfølging av kontrolltiltak.

Finnes det et standardisert regelverk for kontrollrutiner ved medikamentell assistert behandling av narkomane, hvis ikke, kan statsråden tenke seg å utarbeide et ens regelverk?


Les hele debatten