Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljøvernministeren

Om hvilke initiativ Regjeringen vil ta for at produkter av gjenvunnet materiale prioriteres ved innkjøp i offentlige virksomheter

Datert: 16.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Staten påvirker miljøet indirekte gjennom sin innkjøpspolitikk. Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for over 200 mrd. kr hvert år. Ved å foretrekke de mest miljøvennlige alternativene kan staten bidra til en vridning av produksjonen i mer miljøvennlig retning.

Hvilke initiativ vil Regjeringen ta for at produkter av gjenvunnet materiale prioriteres ved innkjøp i offentlige virksomheter?


Les hele debatten