Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til utenriksministeren

Om tilliten til FN-systemet etter at en representant fra Libya er valgt til leder for FNs menneskerettighetskommisjon

Datert: 22.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Libya er en diktaturstat som i mange år har vært kjent for å støtte internasjonal terrorisme. En representant for denne terrorstaten er nå valgt som leder for FNs kommisjon for menneskerettigheter.

Hvilken tillit mener utenriksministeren at vi etter dette kan ha til FNs menneskerettighetskommisjon og FN-systemet i sin alminnelighet?


Les hele debatten