Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å ta initiativ til at det årlig fremlegges en oversikt over verneplaner og vernevedtak i forbindelse med statsbudsjettet

Datert: 23.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Arbeidet med å verne Norges natur mot landets innbyggere akselererer. Statsrådens parti har tidligere etterlyst et behov for en samlet oversikt over de verneplaner og vernevedtak som til enhver tid innskrenker grunneieres og lokale myndigheters råderett over naturressurser.

Vil statsråden ta initiativ til at det årlig fremlegges en slik oversikt i forbindelse med statsbudsjettet, og at det fremgår når og hvorfor lokale myndigheters tilrådinger ikke har blitt fulgt?


Les hele debatten