Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til statsministeren

Om tilskudd til et byggeprosjekt hvor russiske tømrere står for oppbyggingen av Kautokeino 1852, på grunnlag av at det har blitt tatt til orde for samarbeid på tvers av den norsk-russiske grense

Datert: 23.01.2003
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 29.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Statsministeren har i samtaler med Russlands president tatt til orde for et samarbeid om konkrete prosjekter på tvers av den norsk-russiske grense. Som kjent foreligger det planer for oppbygging av Kautokeino som det var i 1852, der tømmeret skal leveres fra Russland, og russiske tømrere står for oppbyggingen av Kautokeino 1852. Prosjektet kommer også Utjamningsmeldingen i møte, som et næringsprosjekt i indre Finnmark. Saken er omtalt i Innst. S. nr. 196 for 2001-2002.

Tar statsministeren hansken?


Les hele debatten