Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til nærings- og handelsministeren

Om den dramatiske kraftsituasjonen, og statsrådens mening om framtidig utvikling for den kraftforedlende industri i Norge

Datert: 23.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Den kraftforedlende industrien hevder at en av de største utfordringene for framtidig eksistens i Norge er en bedre innenlands kraftbalanse. Kraftsituasjonen nå er dramatisk, og det er ingen politiske signaler fra Regjeringen om at dette vil endre seg framover. Tvert imot.

Hva er statsrådens mening om framtidig utvikling for den kraftforedlende industri i Norge?


Les hele debatten