Spørretimespørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til utenriksministeren

Om Norges rolle i Midtøsten i forbindelse med at en krig mot Irak kan komme til å få ringvirkninger, og vil kunne påvirke den spente situasjonen mellom Israel og palestinske myndigheter

Datert: 23.01.2003
Fremsatt av: Jørund Leknes (SV)
Besvart: 29.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): En eventuell krig mot Irak kan komme til å få ringvirkninger for hele Midtøsten, og vil kunne påvirke den allerede svært spente konflikten mellom Israel og palestinske myndigheter. Det haster nå med internasjonale initiativ for å finne veier til fred i Midtøsten, og for å komme videre med etableringen av en palestinsk stat.

Hvilke rolle ser utenriksministeren at Norge nå kan spille i Midtøsten?


Les hele debatten