Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til olje- og energiministeren

Om rimelegare nettleige for kraft frå vindkraftverk og annan alternativ energi for forsyning i nærområde

Datert: 30.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Vil olje- og energiministeren ta initiativ til at nettleiga for elektrisk kraft frå vindkraftverk og annen alternativ energi for forsyning i nærområde vert rimelegare enn vanleg nettleige?


Les hele debatten