Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til justisministeren

Om å korte ned på behandlingstiden hos Kripos for analyse av teknisk bevismateriale sendt inn fra landets politikamre

Datert: 30.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Politikamrene rundt om i landet som sender inn teknisk bevismateriale til Kripos for analyse, må i enkelte tilfeller vente svært lenge før resultatene foreligger. Dette fører til at straffesaker blir liggende lengre enn nødvendig hos politiet med tilsvarende sen pådømmelse som resultat.

Er statsråden enig i at dette er et problem, og hva vil statsråden gjøre for å korte ned på behandlingstiden hos Kripos?


Les hele debatten