Spørretimespørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til justisministeren

Om å korte ned saksbehandlingstiden til Innsynsutvalget på en måte som sikrer søkernes rettssikkerhet

Datert: 04.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Innsynsutvalget varsler om lang ventetid på behandling av søknader om mappeinnsyn. Den sterke økningen i søknader rett før søknadsfristen gikk ut vil sannsynligvis øke ventetiden. Samtidig ser vi at flere som søker om innsyn er eldre mennesker, og ifølge Innsynsutvalgets årsrapport er til nå 18 søkere døde.

Ser statsråden noen mulighet for å korte ned behandlingstiden på en måte som også sikrer søkernes rettssikkerhet?


Les hele debatten