Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om intensjonene i bostøtteordningen, da foreldre som praktiserer delt omsorg for barn, ikke kan motta støtte dersom barnet ikke er folkeregistrert på vedkommendes adresse

Datert: 05.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I Husbankens regler for bostøtte er det bl.a. krav til at ett av husstandens medlemmer skal være under 18 år for at husstanden skal være støtteberettiget. Foreldre som har avtale om og praktiserer delt omsorg for barn er derimot avskåret fra å motta bostøtte når barnet ikke er folkeregistrert på vedkommendes adresse.

Mener statsråden at dette er i tråd med intensjonene i bostøtteordningen?


Les hele debatten