Spørretimespørsmål fra Anne Berit Andersen (H) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at bygging av firefelts vei på E18-strekningen Dyreparken/Kristiansand-Grimstad realiseres

Datert: 06.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Berit Andersen (H)

Spørsmål

Anne Berit Andersen (H): På E18-strekningen Dyreparken/Kristiansand og Grimstad vil valget stå mellom å bygge en tofelts vei eller en smal firefelts vei. Prosjektet gjennomføres som OPS-prosjekt. Ut fra trafikk- og sikkerhetsmessige hensyn synes det hensiktsmessig å bygge smal firefelts vei. En seinere utvidelse fra to til firefelts vei vil for meg virke fordyrende og lite framtidsrettet.

Vil statsråden ta initiativ til at bygging av firefelts vei realiseres?


Les hele debatten