Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Om begrunnelsen for å bruke så lang tid på å oversende et stortingsvedtak om luftfartstemaer til Avinor AS, og ikke å oversende samferdselskomiteens merknad

Datert: 06.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Stortinget fattet vedtak 20. juni i fjor om luftfartstemaer som skal behandles i neste Nasjonal transportplan, samt at samferdselskomiteens flertall i merknad utvidet temaene betydelig. Departementet oversendte vedtaket til Avinor AS først i januar, mens merknaden ikke er oversendt. Avinor skal avslutte arbeidet i mai i år.

Hva er begrunnelsen for å bruke 7 måneder på å oversende stortingsvedtaket og å ikke oversende merknaden?


Les hele debatten