Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Om likebehandling av alle som begår samme type feil, med henvisning til en sak der en avgått statsråd har gjort noe som i folks øyne og i moralsk forstand er like alvorlig som trygdemisbruk

Datert: 18.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten