Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hva Regjeringen mener om at grunneiere som planlegger bygging av småkraftverk møter et tidkrevende byråkrati, nå som kraftmangelen aktualiserer en raskere realisering av denne tiltrengte kapasiteten

Datert: 06.02.2003
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 12.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Aust-Agder har flere grunneiere planer om å bygge enten mikro-, mini- eller småkraftverk, bl.a. i Tovdalselva. Potensialet på landsbasis for slike kraftverk er anslått til inntil 15 TWh. Kraftmangel aktualiserer nå en raskere realisering av denne tiltrengte kapasiteten. Mange møter imidlertid et uhyre tidkrevende byråkrati, andre har problemer med vassdragvern. Slike miljøvennlige småkraftverk bør kunne bygges også i vernede vassdrag som Tovdalselva.

Hva mener Regjeringen om dette?


Les hele debatten