Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til fiskeriministeren

Om at et rederi i Ålesund søker om å overta trålere hjemmehørende i Finnmark, og hvorvidt statsråden vil se til at disse trålerne fortsatt knyttes til og har leveringsplikt til industrianleggene som forutsatt

Datert: 06.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Et rederi i Ålesund søker nå om å få overta trålere hjemmehørende i Finnmark, og å frita dem for plikten til å levere fisken til bestemte industrianlegg i Finnmark. Dette er trålere som har fått konsesjon kun fordi de skulle sikre råstoffleveranser til fiskeindustrien i Finnmark.

Vil statsråden se til at disse trålerne fortsatt knyttes til og har leveringsplikt til industrianleggene som forutsatt?


Les hele debatten