Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om når statsråden vil legge fram en plan for utvikling av skolefritidsordningen, slik utdanningskomiteen bad om i innstillingen til budsjettet

Datert: 06.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): I statsbudsjettet for i år halverte Regjeringen tilskuddet til skolefritidsordningen. Resultatene ser vi allerede nå, i form av økt egenbetaling og redusert tilbud i flere kommuner. SFO-tilbudet er av stor betydning for mange familier. En samlet utdanningskomité ba i innstillingen til budsjettet om at Regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med en helhetlig plan for utvikling av skolefritidsordningen.

Når vil statsråden legge fram en slik plan for Stortinget?


Les hele debatten