Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om at 2 500 barn og unge ventar på psykiatrisk behandling, og om det er omorganiseringa av sjukehusa til statlege føretak som gjer at Regjeringa nedprioriterer dette viktige området

Datert: 06.02.2003
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 12.02.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): 2 500 barn og unge ventar på psykiatrisk behandling. Bak dette talet gøymer det seg mange einskildpersonar og pårørande som treng hjelp straks. Køen var like stor for eitt år sidan.

Er det omorganiseringa av sjukehusa til statlege føretak som gjer at Regjeringa nedprioriterer dette viktige området?


Les hele debatten