Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Om å innføre egenandeler ved kirkelige handlinger som vigsel og begravelse pga. vanskelig kirkeøkonomi, og hva statsråden vil gjøre for å hindre en slik negativ utvikling

Datert: 11.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Kirkelig fellesråd i Bergen foreslår som ett av flere fellesråd å innføre nye egenandeler ved kirkelige handlinger som vigsel og begravelse. Bakgrunnen i Bergen er den samme som for andre kirkelige fellesråd; en vanskelig kirkeøkonomi.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre en slik negativ utvikling i vår folkekirke?


Les hele debatten