Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om at fremmedspråklige elever gis anledning til å ta eksamen i sitt morsmål på B- eller C-språks nivå, og hvorvidt man bør bruke ressurser på slike særordninger

Datert: 11.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Læreplanen for videregående opplæring gir fremmedspråklige elever anledning til å ta eksamen i sitt morsmål på B- eller C-språks nivå. Våren 2002 er det i over 50 språk og på 3 ulike nivåer avlagt eksamen på grunnlag av sentralt skriftlig utarbeidet prøve fra Læringssenteret.

Mener statsråden at Norge som nasjon bør bruke utdanningsressurser på slike særordninger, eller vil statsråden iverksette tiltak for å avvikle denne særordningen?


Les hele debatten