Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Om asyl- og flyktningemottak som ikke får forsikring pga. driftsformen, og hvorvidt forsikringsselskapene opptrer i tråd med lovgivningen

Datert: 11.02.2003
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 19.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Et asylmottak brenner ned i Gausdal, og ifølge avisa Gudbrandsdølen Dagningen uttaler eieren at ingen norske forsikringsselskap ville forsikre bygget pga. driftsformen. Ifølge samme avis har også en annen utleier til et asylmottak på Lillehammer samme problemet. Det blir rettet fokus mot myndighetene som oppretter asyl- og flyktningmottak samtidig som en godtar at forsikringsselskap nekter å forsikre bygga.

Opptrer selskapene i tråd med lovgivningen, og er det behov for lovendringer her?


Les hele debatten