Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Om å redegjøre for hvilke kraftkilder den importerte energien kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser en fremtidig kraftimport vil innebære

Datert: 12.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Kraftprognoser viser at dersom ikke noe gjøres i forhold til kraftbalansen, utover Regjeringens varslede tiltak, vil vi med et tørrår i 2010 ha et underskudd på ca. 43 TWh. Olje- og energiministeren har uttalt et ønske om mer import av strøm til Norge. Grunnen er at vi ikke er selvforsynt med energi.

Kan statsråden redegjøre for hvilke kraftkilder den importerte energien kommer fra og hvilke miljøkonsekvenser en fremtidig kraftimport vil innebære?


Les hele debatten