Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

Om at Helse Nord-Trøndelag har fått kutt i den statlige rammen og reduksjon i inntekter, og hva virkningen vil bli av at de statlige ressursene til sykehusdrift reduseres

Datert: 06.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I likhet med mange andre sykehus, må sykehusene i Nord-Trøndelag hente inn en betydelige driftsmessig ubalanse i sine budsjett for inneværende år. I tillegg til reduksjon i andre inntekter, har Helse Nord-Trøndelag fått et reelt kutt i den statlige rammen på over 40 mill. kr.

Hva mener statsråden blir virkningen av at de statlige ressursene til sykehusdrift reduseres?


Les hele debatten