Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til olje- og energiministeren

Om at Norsk Hydro legger ned sin leteavdeling i Harstad for å samle leteaktiviteten i Oslo, og hvorvidt en slik sentralisering vil være til skade for den fremtidige petroleumsaktiviteten i nord

Datert: 05.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Norsk Hydro legger ned sin leteavdeling i Harstad etter 23 års sammenhengende drift. Leteaktiviteten skal nå samles i Oslo, og 25 arbeidsplasser med høy kompetanse blir borte i Harstad. Begrunnelsen for denne sentraliseringen er at det er mer kostnadseffektivt å drive fra Oslo.

Frykter ikke statsråden at en slik sentralisering vil være til skade for den framtidige petroleumsaktiviteten i nord, og hva vil statsråden ev. gjøre for å forhindre at denne nedleggelsen finner sted?


Les hele debatten