Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at det oppstod farlige situasjoner under innflytting til et bo- og aktivitetssenter da boligene ikke var klare, og hvorvidt statsråden aksepterer at en omsorgsbolig fungerer på denne måten

Datert: 13.02.2003
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 19.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i Akershus skjedde innflytting i desember før boligene var helt klare. Ifølge Romerikes Blad manglet nøkkelkort til noen, varmen var ikke satt på, telefoner var ikke installert. Det fantes ikke hjelp å få og prosjektleder svarte pårørende at beboerne må søke om hjelp dersom de trenger dette. Det oppsto mange farlige situasjoner og en beboer ble funnet død på gulvet.

Aksepterer statsråden at en omsorgsbolig fungerer på denne måten?


Les hele debatten