Spørretimespørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til miljøvernministeren

Om fredning av Trillemarka-Rollagsfjell i Buskerud, og å sikre lokal medvirkning og medbestemmelse om bruken av de arealer som det nå er verneforslag på

Datert: 13.02.2003
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 19.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Direktoratet for naturforvaltning har levert en vurdering av utvidet fredning av et svært stort område i Rollag Østfjell (Trillemarka-Rollagsfjell) i Buskerud. Rollag kommunestyre har uttrykt sterk skepsis til den faglige begrunnelsen og den manglende lokale medvirkningen som har fulgt saksbehandlingen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre lokal medvirkning og medbestemmelse om bruken av de arealer som det nå er verneforslag på?


Les hele debatten