Spørretimespørsmål fra Frode Hervik (V) til samferdselsministeren

Om å medverka til at hurtigbåttilbudet "Beinveien" på Askøy kan bli del av det totale kollektivtilbodet og motta driftsstønad på lik linje med busstransport

Datert: 13.02.2003
Fremsatt av: May Britt Vihovde (V)
Besvart: 19.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Frode Hervik (V)

Spørsmål

Frode Hervik (V): Då Askøybrua vart opna i 1992, var det ei føresetnad at det òg skulle vera hurtigbåtsamband mellom Askøy og fastlandet. I dei ti åra som har gått, har "Beinveien" trafikkert sambandet utan offentleg stønad. Den har vore Askøy si forstadsbane - og må kunne kallast eit moderne og miljøriktig alternativ. Ei nedlegging vil vere svært negativ.

Vil statsråden medverka til at "Beinveien" kan bli del av det totale kollektivtilbodet, og motta driftsstønad på lik linje med busstransport?


Les hele debatten