Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at biler mellom 3,5 og 7,5 tonn ikke har lov til å kjøre fortere enn 80 km/t, og at forskriftene ikke har tatt hensyn til bilparkens utvikling i Norge

Datert: 13.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mellomstore biler mellom 3,5 og 7,5 tonn har ikke lov til å kjøre fortere enn 80 km/t selv om fartsgrensen kan være både 90 og 100 km/t enkelte steder. Mange av disse bilene er privatbiler/firmabiler og brukes dermed som en vanlig personbil.

Ser statsråden at forskriftene som første gang ble vedtatt i 1957 og behandlet på nytt i 1986 ikke har tatt hensyn til bilparkens utvikling i Norge?


Les hele debatten