Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at det er vedtatt et omfattende barskogvern i Storfjord kommune til tross for stor motstand, og hvilke konfliktdempende tiltak som er iverksatt for å imøtekomme lokalbefolkningen

Datert: 13.02.2003
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 19.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Skibotn i Storfjord kommune er det vedtatt et omfattende barskogvern. Lokalt i Skibotn har det hele tiden vært stor motstand mot verneprosjektet, noe de aller fleste lokale høringsinstanser gav uttrykk for. Storfjord kommune har to ganger sagt nei til verneplanen, og de berørte parter lokalt føler seg overkjørt av sentrale myndigheter.

Hvilke konfliktdempende tiltak har statsråden iverksatt for å imøtekomme lokalbefolkningen og det lokale demokratiets ønsker?


Les hele debatten