Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til utenriksministeren

Om utviding av den økonomiske sonen for å få tettet både Smutthavet og Smutthullet, slik at man kan trygge en bærekraftig forvaltning av naturressursene i disse havområdene

Datert: 13.02.2003
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 19.02.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er et stort og økende press mot fiskeressursene i internasjonale farvann. Kystpartiet har tidligere etterlyst et aktivt engasjement for en utviding av den økonomiske sonen.

Hvordan er situasjonen i forhold til dette arbeidet i de internasjonale fora der dette er aktuelt, og vil utenriksministeren øke sitt arbeid med å få aksept for nødvendigheten av en slik utvidelse for å få tettet både Smutthavet og Smutthullet, slik at man kan trygge en bærekraftig forvaltning av naturressursene i disse havområdene?


Les hele debatten