Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til helseministeren

Om at psykiatrien i Østfold er pålagt innsparing på tross av en vedtatt opptrappingsplan for psykiatri, og hvorvidt dette er i tråd med Stortingets retningslinjer

Datert: 13.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Statsråden svarer representant Ballo på hans interpellasjon 9. januar at det er en forutsetning og et krav at de regionale og lokale helseforetakene utøver sin virksomhet i samsvar med de retningslinjer Stortinget har vedtatt. På tross av en vedtatt opptrappingsplan for psykiatri, er psykiatrien i Østfold pålagt en innsparing på 20 mill. kr, som vil bety at distriktspsykiatriske sentre må stenge i helgene, med de negative virkningene det har for brukerne.

Er dette i tråd med de retningslinjer Stortinget har vedtatt?


Les hele debatten