Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til justisministeren

Datert: 18.02.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Det meldes stadig om en økende mengde barnepornografisk materiale på Internett. Dette er gjerne nettverk med forgreininger i mange land. Det er en økende tendens til at bilder, tegninger og tekst fremstiller barn som seksuelle objekter, selv om ikke bildene viser overgrep. Når det gjelder straff for publisering av slikt materiale, er det i dag milde dommer.

Hva gjør Regjeringen for å ramme alle former for bevisst befatning med barnepornografi?


Les hele debatten